තඹයා

රු120.00

කඩේ ලඟ නතර කරපු සරණපාල මහත්තයාගේ කාර් එක කවුද අරං ගියේ.. සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ ”තඹයා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

99 in stock

SKU: APB068 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

කඩේ ලඟ නතර කරපු සරණපාල මහත්තයාගේ කාර් එක කවුද අරං ගියේ.. සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ ”තඹයා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Thabaya

Additional information

Weight 60 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තඹයා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *