නොමියෙන කළු දූ

රු370.00

2009 වසරේ ප්‍රථම මුද්‍රණය එලි දැක්වූ “නොමියෙන කළු දූ” කෘතිය සිබිල් වෙත්තසිංහ නම් වූ ඒ අද්විතීය ලේඛිකාවගේ අමතක නොවන චමත්කාරජනක අත්දැකීම අලලා ලියවුන ඇයගේ ළමා කාලයේ කතාවයි. මේ ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

100 in stock

SKU: APB078 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

2009 වසරේ ප්‍රථම මුද්‍රණය එලි දැක්වූ “නොමියෙන කළු දූ” කෘතිය සිබිල් වෙත්තසිංහ නම් වූ ඒ අද්විතීය ලේඛිකාවගේ අමතක නොවන චමත්කාරජනක අත්දැකීම අලලා ලියවුන ඇයගේ ළමා කාලයේ කතාවයි. මේ ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Nomiyena Kalu Duu

Additional information

Weight 180 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නොමියෙන කළු දූ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *