අකීකරු කුමාරයා

රු195.00

ඉස්සර කාලේ ඈත රටක වාසය කළ රජ පවුලක සිටි කුමාරයෙකු වටා ගෙතුන සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “අකීකරු කුමාරයා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

99 in stock

SKU: APB079 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ඉස්සර කාලේ ඈත රටක වාසය කළ රජ පවුලක සිටි කුමාරයෙකු වටා ගෙතුන සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “අකීකරු කුමාරයා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Akeekaru Kumaraya

Additional information

Weight 90 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අකීකරු කුමාරයා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *