පුංචි ළිඳ

රු150.00

පුංචි අප්පු ගැන පුංචි අයට රසවත් ලෙස සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “පුංචි ළිඳ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

98 in stock

SKU: APB052 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

පුංචි අප්පු ගැන පුංචි අයට රසවත් ලෙස සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “පුංචි ළිඳ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Punchi Linda

Additional information

Weight 55 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පුංචි ළිඳ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *