කුඩ හොරා (වර්ණ මුද්‍රණය)

රු300.00

ළමා සාහිත්‍යයේ නව යුගයක ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් 1956 වසරේදී සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ ළමා පොත “කුඩ හොරා” පනස් වසරකට වැඩි කාලයක් පුරා ප්‍රාථමික පන්තිවල ළමයින්ගේ මනදොළ පුරවලමින් ඇත. ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද ජනප්‍රිය මෙම කෘතියට 1986 වසරේදී ජපානයේ ප්‍රකාශිත හොඳම ළමා පොතට වාර්ෂිකව පිරිනැමෙන ත්‍යාගය හිමි විය. මෙම ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 ට අඩු දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

වර්ණ මුද්‍රණය

100 in stock

SKU: APB027 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ළමා සාහිත්‍යයේ නව යුගයක ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් 1956 වසරේදී සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මානය කළ ළමා පොත “කුඩ හොරා” පනස් වසරකට වැඩි කාලයක් පුරා ප්‍රාථමික පන්තිවල ළමයින්ගේ මනදොළ පුරවලමින් ඇත. ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද ජනප්‍රිය මෙම කෘතියට 1986 වසරේදී ජපානයේ ප්‍රකාශිත හොඳම ළමා පොතට වාර්ෂිකව පිරිනැමෙන ත්‍යාගය හිමි විය. මෙම ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 ට අඩු දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Kuda Hora

Additional information

Weight 150 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කුඩ හොරා (වර්ණ මුද්‍රණය)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…