කාන්සියට කවි

රු150.00

කවි ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “කාන්සියට කවි” ළමා කවි පොත වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

99 in stock

SKU: APB034 Category: Tags: , ,
Share with your friends

Description

කවි ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “කාන්සියට කවි” ළමා කවි පොත වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Kaansiyata Kavi

Additional information

Weight 65 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාන්සියට කවි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *