අව්වයි වැස්සයි නරියගෙ මඟුලයි

රු185.00

ජනකතාවක් ඇසුරෙන් “අව්වයි වැස්සයි නරියගෙ මඟුලයි” කතාව නිර්මාණය කලේ සිබිල් වෙත්තසිංහ. මෙම කෘතිය වයස අවුරුදු 4 සිට ඉහලට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

97 in stock

SKU: APB004 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ජනකතාවක් ඇසුරෙන් “අව්වයි වැස්සයි නරියගෙ මඟුලයි” ළමා කෘතිය නිර්මාණය කලේ සිබිල් වෙත්තසිංහ.මෙය කෘතිය වයස අවුරුදු 4 සිට ඉහලට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Awwai Wessai Nariyage Magulai”

Additional information

Weight 75 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අව්වයි වැස්සයි නරියගෙ මඟුලයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *